O autorze
Krzysztof Kwiatkowski polski polityk i urzędnik, w latach 2009–2011 minister sprawiedliwości w pierwszym rządzie Donalda Tuska, w latach 2009–2010 także prokurator generalny, od 2013 prezes Najwyższej Izby Kontroli. Senator VII kadencji, poseł na Sejm VII kadencji.Żonaty, ojciec dwóch synów - Kuby i Michała. Zapalony kibic piłkarski, najbardziej lubi oglądać mecze FC Barcelona. W wolnych chwilach spaceruje ze swoim labradorem Maxem

STOP pomyłkom komorniczym

Wszyscy byliśmy poruszeni historią pani Zofii z Sochaczewa, której komornik zabrał pieniądze, które miała przeznaczyć na swoje leczenie. Kobieta ta nie miała żadnego długu, a wyłącznie pecha, posiadając takie samo imię i nazwisko jak prawdziwy dłużnik.

To nie jedyne w ostatnim czasie windykacje dokonane w oparciu o błędną identyfikację dłużnika. Wręcz można mieć przekonanie, że takich sytuacji jest więcej niż bywało w przeszłości. Żeby je uniemożliwić przygotowaliśmy w klubie poselskim PO RP zmiany przepisów, które wykluczą to w przyszłości.

Musimy pamiętać, że przepis prawa, ale i praktyka działania wymiaru sprawiedliwości, powinna budować zaufanie obywatela do państwa i jego instytucji. Zabieranie pieniędzy osobie, która nigdy nie miała zobowiązania to sytuacja absolutnie nie do przyjęcia. Dlatego w imieniu grupy posłów zaproponowałem, żeby w klauzuli wykonalności, która stanowi podstawę do działania komornika oprócz imienia i nazwiska oraz adresu, zawrzeć dane które są w sposób niepowtarzalny przypisane do konkretnej osoby, czyli numer PESEL. Gdy zobowiązanym nie jest osoba fizyczna, będzie to numer z KRS lub innego właściwego rejestru ewidencji gospodarczej.

Takie dodatkowe dane, które musi w pozwie, czyli we wniosku do sądu uwzględnić wierzyciel, zagwarantują brak możliwości pomyłek. Następnie sąd z urzędu będzie zamieszczał te dane w klauzuli wykonalności przekazywanej komornikowi, może co najwyżej zweryfikować prawdziwość tych danych sprawdzając je on-line. Przypomnę, że w zeszłym roku Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało porozumienie z resortem spraw wewnętrznych, które umożliwia sądom korzystanie z bazy danych PESEL. Wykluczymy możliwość egzekucji przeciwko określonej osobie tylko dlatego, że nosi to samo imię i nazwisko co dłużnik wskazany w treści klauzuli. Powód(wierzyciel), będzie mógł ustalić dane PESEL osoby fizycznej elektronicznie za pośrednictwem usługi E-PUAP. Informacja z ewidencji jest udzielana w terminie 7 dni. Uważam też, że niewysoka opłata za tę usługę musi zostać jeszcze obniżona. Jeśli zaś chodzi o numer KRS, Regon oraz numer z centralnej ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powód może te dane uzyskać nieodpłatnie przez Internet.


Postępowanie egzekucyjne, czyli to które umożliwia odzyskiwanie należności w swojej zasadniczej części funkcjonuje w mało zmienionej postaci na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego od 1965 roku. Najwyższy czas dostosować je do współczesności, gdzie obywatele często się przemieszczają i zmieniają adresy zamieszkania. Zmiana ta musi dawać pewność, że nie będzie dochodzić do patologii, czy błędów na przykład z uwagi na niedbalstwo, którego ofiarami są osoby niewinne. Dlatego deklaruję, że nad tymi przepisami będziemy w Sejmie pracować w Komisji Kodyfikacyjnej, którą kieruję, jak najszybciej
żeby w ciągu kilkunastu tygodni projekt trafił do podpisu przez Prezydenta RP.

Obywatele mają prawo oczekiwać precyzyjnych przepisów prawa.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...